Ultron, myjki ultradźwiękowe, natryskowe

Ultron - technologie ultradźwiękowe

polski angielski rosyjski
Aktualności >

Aktualności

Zapytanie ofertowe : Światłowodowa wycinarka laserowa 2D wraz z zintegrowanym magazynem blach i z systemem załadunku i rozładunku.

Zapytanie ofertowe : Światłowodowa wycinarka laserowa 2D wraz z zintegrowanym magazynem blach i z systemem załadunku i rozładunku.

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur”

Działania 1.5.1 – „Nowoczesne firmy”

Poddziałanie 1.5.1  - „Wdrożenie wyników prac B+R”


Tytuł projektu: „Uruchomienie produkcji nowych i udoskonalonych urządzeń ultradźwiękowych i natryskowych przy wykorzystaniu wyników prac badawczo-rozwojowych”

 

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie
z zasadami wynikającymi z zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych Ministra Rozwoju
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1, pkt  5  ustawy  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji  programów w  zakresie  polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217),  tj. zapewnienie poniesienia wydatku w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania:

TUTAJ


Data opublikowania: 14.07.2017

powrót

Produkowane modele

Copyright (C) ultron.pl projekt i wykonanie: virtualmedia
myjki ultradźwiękowe, myjki natryskowe, www.oknodrew.pl, www.4xd.com.pl, transport krajowy
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X